ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Μαρία Λογοθέτη

ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΔΡΟΣΟΣ ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ

-Πιστεύοντας πως ο αναγνώστης, δέκτης των συναισθημάτων του ποιητή, πρέπει να παραμένει εξαρχής ανεπηρέαστος, προτίμησα να τον περιμένω στις εντυπώσεις και τις κρίσεις του, παρά να τον προλάβω. Άλλως τα λόγια που θα πω είναι οι απλές σκέψεις ενός αναγνώστη-του κάθε αναγνώστη θέλω να πιστεύω-που εξηγεί ή επιδιώκει την απλή ανθρώπινη επικοινωνία. Κι όταν ο ο ποιητής ποιεί τέχνη λόγου ,προσφέρει την απλότητα, την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λόγου. Και είναι φυσικό να γίνεται φορέας των νοημάτων, που εισχωρώντας στις συνειδήσεις των ανθρώπων, μετουσιώνονται σε μηνύματα.

Έτσι ακριβώς εμφανίζεται η ποίηση της Μαρίας Λογοθέτη. Η ιδεολογία της είναι αφής και πλήρης. Εκ διαμέτρου αντίθετη,με την ”βαθυστόχαστη” κι ακατάληπτη λογόρροια- ιδιοληψία των ποιητών του συρμού.Και βέβαια δεν εντάσσονται σε σχολές, ομάδες και αγέλες. Στην ποίηση της κυριαρχεί το στοιχείο της ειληκρίνειας . Ενδοσκοπείται κι αυτοανακαλύπτεται, αποδίδοντας μ΄ένα πλούτο αισθημάτων, τις υπαρξιακές της αγωνίες που ταυτίζονται με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου.Αυτού του ανθρώπου,του ισχυρού ή του ανίσχυρου στην ισχύ του, που συγκρούεται με τον εαυτό του σ΄έναν αγώνα ανελέητο, υπό το φάσμα της φθοράς και του θανάτου.

-Ιδού λοιπόν, η ποιητική τέχνη της Μαρίας Λογοθέτη. Πηγαία, άμεση, λιτή κι επιγραμματική, χωρίς υπερβολές, υπεκφυγές και περίπλοκους συμβολισμούς.”Ουδέν απλούν είναι φθαρτόν ” είπαν οι Αρχαίοι.

Η ποίηση της Μαρίας Λογοθέτη προόρισται να μείνει άφθαρτη, ανεκτίμητο δώρο αγάπης, κόσμημα ειληκρίνειας στην παρούσα και στη μέλλουσα γενιά.