ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

Μελοποιημένα
1.Πατρίδα
Ποίηση :Γιώργης Σερκεδάκης
Μουσική-Ερμηνεία: Γιάννης Σερκεδάκης
2. Τέσσερα άλογα
Ποίηση :Γιώργης Σερκεδάκης
Μουσική-Ερμηνεία: Γιάννης Σερκεδάκης
3.Ξενάγηση
Ποίηση Γιώργης Σερκεδάκης
Μουσική-Ερμηνεία: Γιάννης Σερκεδάκης
4. Κι ύστερα …κι ύστερα
Ποίηση: Μαρία Λογοθέτη
Μουσική- Ερμηνεία: Αθηνά Λάμπρου
5. Σ’ ένα πακέτο τσιγάρα
Ποίηση Γιώργης Σερκεδάκης
Μουσική για πιάνο Δημήτρης Θέμελης
6. Μη χαθούμε
Ποίηση Γιώργης Σερκεδάκης
Μουσική για πιάνο Δημήτρης Θέμελης
7. Χώμα
Ποίηση Γιώργης Σερκεδάκης
Μουσική για πιάνο Δημήτρης Θέμελης
8. Μια Μεγάλη Παρασκευή
Ποίηση Μαρία Λογοθέτη
Μουσική για πιάνο Δημήτρης Θέμελης
9. Πέντε χρόνια μετά
Ποίηση Μαρια Λογοθέτη
Μουσική για πιάνο Δημήτρης Θέμελης
Μελοποι