ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ…

Στην τρέχουσα καθημερινότητα, η έλλειψη οραμάτων, τα χειραγωγημένα αδιέξοδα και ο ανταγωνιστικός ρεαλισμός, εκτρέφουν, αποδέχονται και συντηρούν την ανθρώπινη απληστία, την ανοησία και τον παραλογισμό που καθορίζει, οργανώνει και αμφισβητεί το όνειρο και το όνομα της ζωής μας.
Η πραγματική ποίηση καθώς ανασυνθέτει την αίσθηση των πραγμάτων και προσεγγίζει την ανθρώπινη περιπέτεια- κυρίως με τη δύναμη της ουσίας της παρά με το περίγραμμα της μορφής της- μπορεί να γίνει δρόμος, καταφύγιο και στέρεα ποιοτική προοπτική.