ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

Γράμμα του Χειμώνα

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ- ΑΘΗΝΑ – 2018

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Αρχείο Μέγεθος
ΓΡΑΜΜΑ TOY XEIMΩNA.pdf 3968 Kb

Παραμύθια με τον Γιάννη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ – ΑΘΗΝΑ – 2018

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Αρχείο Μέγεθος
Μπαμπά είναι μυστικό δεν το λέμε είναι μονο για μας .pdf 2625 Kb

Περί ανέμων και υδάτων

ΔΙΟΓΕΝΗΣ – ΑΘΗΝΑ – 1989

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Αρχείο Μέγεθος
Περί ανέμων και υδάτων 798 Kb

Αμφίλεκτα

ΔΙΟΓΕΝΗΣ – ΑΘΗΝΑ 1981

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Αρχείο Μέγεθος
Αμφίλεκτα 873 Kb

Ανθρωπόσημο

Απανεμιά – ΑΘΗΝΑ 1978

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Αρχείο Μέγεθος
Ανθρωπόσημο 1142 Kb