ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

Ανάτυπα – Greek Letters
ΑΝΑΤΥΠΑ GREEK LETTERS 2009-2010
Translation by BYRON RAIZHS.
POEMS by GEORGE SERKEDAKIS.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Αρχείο Μέγεθος
Ανάτυπα Greek Letter 120 Kb