ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗ Συγγραφέας
Συγγραφέας /Μεταφράστρια /Παιδαγωγός
15-10-81
Πατριωτάκι μου, Γιώργη Σερκεδάκη
Η ποίησή σου είναι στέρεη και διαυγής, σαν και σένα 
κι έχει ουσία,δύναμη και ανθρωπιά. 
Με την αγάπη μου 
Έλλη Αλεξίου