ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗ Συγγραφέας

Συγγραφέας /Μεταφράστρια /Παιδαγωγός  15-10-81
Πατριωτάκι μου, Γιώργη Σερκεδάκη. Η ποίησή σου είναι στέρεη και διαυγής,                                                                σαν και σένα κι έχει ουσία, δύναμη και ανθρωπιά.
Με την αγάπη μου
Έλλη Αλεξίου