ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ποιητής

Ποιητής / δοκιμιογράφος / γιατρός  15-7-1978                                                                                                      …αυτό δεν είναι ποίηση. Είναι χείμαρρος.