ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

ΓΛΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ποιητής
Ποιητής / δικηγόρος
2-8-1978
 
Φίλε, κύριε Σερκεδάκη
Διάβασα το “Ανθρωπόσημο” με πολλή συμπάθεια.
Τα ποιήματά σας έχουν ευαισθησία, συχνά εκφράζουν μιά πικρή γεύση της ζωής,
ένα παράπονο.
Παράδειγμα το ωραίο ποίημα “Στέκι” και αρκετά άλλα.