ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

ΖΙΤΣΑΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ποιήτρια / πεζογράφος
Ποιήτρια / πεζογράφος
Θεσσαλονίκη 20-01-82
 
Λιτή, επιγραμματική, μεστή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ποίησή σας.
Θαυμάσιοι στίχοι, ευρείς ορίζοντες, σκεπτικισμός με προεκτάσεις, ψυχογραφικό βάθος και λυρική διατύπωση.