ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Συγγραφέας
Συγγραφέας / ποιητής / δοκιμιογράφος / κριτικός / εκπαιδευτικός 20-3-82 
Σας ευχαριστώ για την ποίηση, που είναι τόσο λιτή και τόσο ουσιαστική.