ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ Κριτικός, λογοτεχνίας, δημοσιογράφος

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Οκτώβριος 1978                                                                                                            Πολύ ενδιαφέρουσα η ποίηση του Γ. Σερκεδάκη όπως παρουσιάζεται   στο «Ανθρωπόσημο». Υπάρχει σ’ αυτήν μια έντονη λυρική παρουσία που υπόσχεται κιόλας μεστότερα επιτεύγματα. Γιατί ο κ. Σερκεδάκης δεν πεζολογεί, δεν φλυαρεί, έχει  και γνώση του περιττού και των νέων ρευμάτων.                                                                                                        Μερικά ποιήματα του μπορούν να έχουν μια θέση στις ανθολογίες. Κι αυτό είναι, νομίζω, ενδεικτικό  ότι ο ποιητής τους έχει κιόλας μια θέση στη συνείδηση εκείνων που τον διάβασαν.