ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργης Σερκεδάκης

ΝΕΖΕΡΙΤΗ ΕΛΛΗ
Σκηνοθέτης / ποιήτρια / μεταφράστρια / ηθοποιός
15-02-82.
…παρ’ όλο που κανένα από τα ποιήματά σας δεν υστερεί, ξεχώρισα τη “Μεσονυχτική διάρκεια” και την “Κατανόηση”. Ίσως, γιατί είναι πιο σπονδυλωμένα. Παντού διαφαίνεται η προϋπόθεση της γνήσιας ποίησης.